Lingonbackens förskola
Föräldrakooperativ i Hågaby, Uppsala

 

Föräldrakooperativ

Lingonbacken är en kooperativt driven förskola, vilket innebär att föräldrarna har inflytande över verksamhets drift.

spikar

Genom att överlåta vissa sysslor åt förädlar har förskolan möjlighet att prioritera saker som annars inte vore möjligt, exempelvis en högre personaltäthet. För att verksamheten ska fortsätta blomstra krävs ett visst engagemang från föräldrarna, exempelvis genom styrelsearbete eller genom att ingå i arbetsgrupper med olika praktiska uppgifter. En positiv konsekvens av föräldraarbetet är den delaktighet och gemenskap som märks tydligt bland föräldrar, personal och barn.

Arbetsgrupper:

Styrelsen: Består av representanter från medlemsfamiljerna och är ansvarig för att föreningen drivs i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen bär det yttersta arbetsgivaransvaret.

Mötesgruppen: Tar hand om barnen ca 1,5 timme varje fredag morgon, medan personalen har möte. Detta görs ungefär 3-4 gånger per person och termin.

Tvättgruppen: Sköter veckotvätten på förskolan enligt uppsatt tvättschema, ungefär 2-4 gånger per person och termin.

Evenemangsgruppen: Planerar och samordnar de olika evenemang som anordnas på förskolan, exempelvis luciafirande och sommarfest. Totalt ca 3-5 gånger per år.

Fixargruppen: Reparerar och underhåller Lingonbackens inventarier. Tillverkar och bygger även nya saker som förskolan behöver.

Miljövårdsgruppen: Utför städning som behövs utöver den dagliga städningen, som görs av anställd personal. Mestadels handlar det om noggrannare rengöring i barnens inomhusmiljö.

Övriga grupper: Utöver grupperna ovan har vi ett antal enmansgrupper som anpassas varje år för att ta till vara våra medlemmars kompetenser och intressen. Exempel är inköpsansvarig, akvarieansvarig, bokansvarig och revisor.

Samtliga grupper har en kontaktperson som ansvarar för att gruppens uppgifter blir genomförda på ett tillfredsställande sätt. På intranätet har arbetsgrupperna egna diskussionsforum som möjliggör kommunikation och samordning. Dessutom samlas alla föräldrar två gånger per år för storstädning inom- och utomhus.

I arbetsgrupperna och under storstädningarna har vi tillfälle att lära känna varandra lite bättre. Det får vi även möjlighet till under lite festligare former vid olika firanden, exempelvis den årliga sommarfesten.

Lingonbackens förskola ansvarar ej för eventuella felaktigheter i texterna.