Lingonbackens förskola
Föräldrakooperativ i Hågaby, Uppsala

 

Pedagogisk verksamhet

Vi har ett utforskande arbetssätt där observation, dokumentation samt reflektion bidrar till att synliggöra barnens lärprocesser. Vi månar om barnens inflytande över den dagliga verksamheten. Barnens delaktighet bidrar till en trygghet i gruppen samt ett ansvarskännande av innehållet i verksamheten.

Vi ser alla barn som kompetenta och tar tillvara på barnens nyfikenhet, kreativitet samt deras egen drivkraft till kunskapssökande. Verksamheten kännetecknas av en barn- och kunskapssyn där öppenhet och respekt för alla är grundläggande principer. Vi ser våra olikheter i verksamheten som en tillgång och som vi lär av samt skapar egna åsikter utifrån.

Kunskapen ser vi som föränderlig och den skapas i möten med omvärlden. Vi stimulerar barnens utveckling och lärande så att den processen bidrar till att deras kunskaper fördjupas och vidgas samt att deras förmågor utvecklas. Vi uppmuntrar att egna åsikter förs fram och skapar utrymme för kritiskt tänkande.

Innemiljön har ett stort pedagogiskt värde. Vi arbetar medvetet med rummens funktioner och ser miljön som den tredje pedagogen. Barnen erbjuds en rad av olika kreativa verksamheter, med särskild plats på förskolan: målarateljé, dramahörna, ett ljud- och ljusrum liksom ett rum för läsning och avslappning. Materialet inom de olika områdena byts ut, och anpassas efter barngruppens behov, intressen och förutsättningar.

Vi arbetar med projektarbeten där barnens intressen, inflytande och delaktighet är centrala begrepp i planeringen, genomförandet och utvärderingen. Vi samtalar med barnen och lyssnar in vilka intressen barnen har och fångar sedan upp det genom att starta ett projektarbete. Projektarbeten kan pågå under en längre tid eller under bara några dagar. Några exempel på våra tidigare projektarbeten är kroppen, djur, dinosaurier och barn under samma himmel.

En dag på Lingonbacken

På morgonen tas barnen emot utomhus och dagen startar med fri lek.

Under förmiddagen erbjuds barnen frukt och det hålls ett pedagogiskt pass, antingen utomhus eller inomhus, där barnen väljer vad de vill arbeta med. Pedagogerna planerar och genomför aktiviteter, utifrån barngruppens nyfikenhet, frågor och intressen. Efter en samlingsstund är det sedan dags för lunch. I små grupper skapas en lugn stund tillsammans och barnen är delaktiga i att duka och torka av borden.

Efter maten sover de yngsta barnen utomhus, i vagnar, året om och med bäddmaterial anpassade till väderleken. De äldre barnen erbjuds en lugn stund med högläsning eller CD-saga.
En dag i veckan har de äldre barnen utflykt och har då matsäck med sig hemifrån. De yngre barnen går på utflykt under förmiddagen. Kortare utflykter kan även göras andra dagar i veckan.

På eftermiddagarna är barnen inne eller ute. De serveras ett mellanmål under eftermiddagen och för de barn som har långa dagar erbjuds även en frukt på eftermiddagen.

Lingonbackens verksamhet håller öppet måndag – fredag kl. 07.15-17.15.

 

Lingonbackens förskola ansvarar ej för eventuella felaktigheter i texterna.