Föräldrakooperativet Lingonbacken

Ett föräldrakooperativ innebär samarbete

Lingonbacken är en kooperativt driven förskola. Det betyder att du som förälder är medlem och har inflytande över hur vi driver verksamheten.

Genom att överlåta vissa sysslor åt föräldrar har vi möjlighet att göra saker vi annars inte skulle kunna göra. Vi har till exempel mer personal.

För att verksamheten ska fortsätta gå bra behöver våra föräldrar engagera sig. Det kan handla om styrelsearbete eller genom att vara med i någon av våra praktiska arbetsgrupper. Att du som förälder är så nära verksamheten leder till en gemenskap som märks tydligt bland föräldrar, personal och barn.

Arbetsgrupper för föräldrar

Styrelsen

Består av representanter från medlemsfamiljerna och är ansvarig för att föreningen drivs i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen bär det yttersta arbetsgivaransvaret.

Mötesgruppen

Tar hand om barnen varje fredag morgon medan personalen har möte. Varje förälder i gruppen gör 5-6 sådana pass per termin. Ett utmärkt sätt att lära känna andra barn och deras föräldrar!

Tvättgruppen

Sköter veckotvätten på förskolan enligt det fasta tvättschemat. Varje förälder i gruppen tvättar ungefär fyra gånger per termin.

Evenemangsgruppen

Planerar och samordnar de olika evenemang som anordnas på förskolan, bland annat luciafirande och sommarfest. Vi har fest fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten.

Fixargruppen

Reparerar och underhåller Lingonbackens inventarier. Tillverkar och bygger även nya saker som förskolan behöver.

Miljövårdsgruppen

Utför sådan städning som behövs, utöver den dagliga städningen som görs av anställd personal. Mestadels handlar det om noggrannare rengöring i barnens inomhusmiljö.

Trädgårdsgruppen

Tar hand om förskolans två gårdar och kolonilotten. Där ingår bland annat gräsklippning, snöskottning och plantering av blommor för säsongen. Medlemmarna i gruppen utför arbetet när det passar dem själva.

Övriga grupper

Vi har ett antal uppgifter som en person kan ansvara för själv. De här uppgifterna kan vi anpassa för att ta till vara våra medlemmars kompetenser och intressen. Några exempel är inköpsansvarig, akvarieansvarig, hemsidesansvarig och revisor.

Varje grupp har en kontaktperson

Alla grupper har en kontaktperson som ansvarar för att gruppens gör det som behöver göras. Det är upp till grupperna själva att prata ihop sig om när och hur det sker.

Förutom det arbete som grupperna utför anordnar vi två städdagar per termin, där varje familj förväntas delta vid ett tillfälle. Förutom att förskolan blir ren så är det ett fint tillfälle att umgås med och lära känna andra föräldrar på förskolan.

Vi får även möjlighet att ses under lite festligare former vid olika firanden, exempelvis den årliga sommarfesten.

Vi äter betydligt fler kakor på våra sommarfester än vad vi samlar in här på lingonbacken.se. Men ändå: det handlar om grundläggande besöksstatistik via Matomo och möjligheten att bädda in innehåll från till exempel Youtube. Och så skyddar vi oss från oönskade meddelanden med hjälp av Googles ReCaptcha. Varken mer eller mindre.