Pedagogik på Lingonbacken

Utforskande och nyfiket

Pedagogerna observerar, dokumenterar och reflekterar kring barnens lärande. Det är viktigt att barnen får inflytande över vad som händer på dagarna. Deras delaktighet bidrar till en trygghet i gruppen. Barnen lär sig också om ansvar för vad de gör på förskolan.

Varje barn har en huvudansvarig pedagog som barnets förälder har kontakt med. All personal kan svara på frågor, men utvecklingssamtal och löpande kontakt sker via barnets huvudpedagog.

Vill du veta hur en dag på vår förskola ser ut? Gå direkt till ”En dag på Lingonbacken” längre ner på sidan.

Alla barn är kompetenta

Förskolan tar tillvara på barnens nyfikenhet, kreativitet och deras egen drivkraft att söka kunskap. Öppenhet och respekt för alla är grundläggande principer. Våra olikheter i verksamheten är en tillgång. Tillsammans lär barnen sig, och formar egna åsikter.

Kunskap förändras över tid

Möten med omvärlden ger kunskap. På förskolan stimulerar pedagogerna barnens utveckling och lärande. Då får de djupare och bredare kunskaper. De uppmuntras att föra fram egna åsikter vilket skapar utrymme för kritiskt tänkande.

Miljön är den tredje pedagogen

Innemiljön har ett stort pedagogiskt värde. Personalen arbetar medvetet med rummens funktioner. Barnen får ta del av en rad olika kreativa verksamheter: målarateljé, dramahörna, ett ljud- och ljusrum och ett rum för läsning och avslappning. Materialet inom de olika områdena byter pedagogerna ut regelbundet. På så sätt anpassas miljön efter barngruppens behov, intressen och förutsättningar.

Projektarbetena på förskolan är där barnens intressen och inflytande tas tillvara. Barnens delaktighet är ett centralt begrepp i planeringen, genomförandet och utvärderingen. Personalen fångar upp barnens intressen genom att starta ett projektarbete. Projektarbeten kan pågå några dagar eller under en längre tid. Några exempel på tidigare projektarbeten är kroppen, djur, dinosaurier och barn under samma himmel.

En dag på Lingonbacken

På morgonen tar personalen emot barnen utomhus på någon av de två gårdarna. Dagen startar med fri lek.

Rutschkanan är en favorit på en av gårdarna. Foto: Lingonbacken

På förmiddagen

Under förmiddagen får barnen frukt. Sedan hålls ett pedagogiskt pass, antingen utomhus eller inomhus, där barnen väljer vad de vill arbeta med. Våra pedagoger planerar och genomför aktiviteter utifrån barngruppens nyfikenhet, frågor och intressen.

Lunch tillsammans

Efter en samlingsstund är det sedan dags för lunch. I små grupper får barnen en fin stund tillsammans. De är delaktiga i att duka och torka av borden. Efter maten sover de yngsta barnen. De äldre barnen får en paus med högläsning eller CD-saga.

Utflykt och kulturspaning

En dag i veckan är det utflyktsdag. Längden på utflykten anpassas efter barngruppens ålder och behov, men ofta blir det till skogen i närheten. Andra dagar i veckan sker kortare utflykter, till exempel till kolonilotten eller till närliggande lekplatser.

De äldsta barnen blir kulturspanare under sitt sista år. Då får de göra längre utflykter och rita och dokumentera det de ser.

Utflykt till skogen med matsäck och målargrejer. Foto: Lingonbacken

På eftermiddagen

På eftermiddagarna är barnen inne eller ute. De serveras ett mellanmål under eftermiddagen och de barn som har långa dagar får även en frukt på eftermiddagen.

Vi äter betydligt fler kakor på våra sommarfester än vad vi samlar in här på lingonbacken.se. Men ändå: det handlar om grundläggande besöksstatistik via Matomo och möjligheten att bädda in innehåll från till exempel Youtube. Och så skyddar vi oss från oönskade meddelanden med hjälp av Googles ReCaptcha. Varken mer eller mindre.