Personal på Lingonbacken

Engagerad personal ger nöjda barn

Det är viktigt med en hög personaltäthet. På Lingonbacken jobbar både förskollärare och barnskötare. De lägger mycket tid på att lära känna alla barn. För föräldrarna innebär det en stor trygghet, eftersom lämningarna alltid sker till någon som barnet känner.

Verksamheten stöder sig på aktuell forskning. Personalen månar om att hela tiden hålla planen för barnens aktiviteter aktuell och relevant. Här finns ett stort engagemang!

Personalförmåner

Målet är att personalen känner att deras arbete är stimulerande och att det finns möjligheter till att påverka arbetet och den personliga utvecklingen.

Personalen får friskvård, vaccinationer och arbetskläder och möjlighet till löpande kompetensutveckling. De arbetar hela tiden med att planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Vi som arbetar på Lingonbackens förskola

Porträtt på Sara, Lingonbackens förskola
Sara är förskollärare och rektor.
Porträtt på Maika, Lingonbackens förskola
Maika är barnskötare.
Porträtt på Ina, Lingonbackens förskola
Ina är förskollärare.
Lotta är barnskötare.
Emilia är förskollärare.

Foto Sara, Maika, Ina: Per Hård af Segerstad
Foto Lotta: Sara Söderqvist

Vi äter betydligt fler kakor på våra sommarfester än vad vi samlar in här på lingonbacken.se. Men ändå: det handlar om grundläggande besöksstatistik via Matomo och möjligheten att bädda in innehåll från till exempel Youtube. Och så skyddar vi oss från oönskade meddelanden med hjälp av Googles ReCaptcha. Varken mer eller mindre.