top of page

Mat & hälsa

Hälsa är en naturlig del av vardagen
Hälsa är en naturlig del av vardagen

Att skapa en miljö som främjar den fysiska och den psykosociala hälsan för både barn och personal är viktigt. Alla vistas mycket utomhus vilket förebygger smittspridning.

Goda och nyttiga måltider

 

Förskolan tar tillvara på barnens nyfikenhet, kreativitet och deras egen drivkraft att söka kunskap. Öppenhet och respekt för alla är grundläggande principer. Våra olikheter i verksamheten är en tillgång. Tillsammans lär barnen sig, och formar egna åsikter.

Inga gifter i våra lokaler

För att förskolan ska vara en så giftfri miljö som möjligt arbetar styrelsen hela tiden med både inomhus- och utomhusmiljön. Verksamheten strävar efter att använda giftfria arbetsmaterial och rengöringsmedel, och giftfria material när lokalerna förbättras.

bottom of page