top of page

Personalen på Lingonbacken

Engagerad personal ger nöjda barn

Det är viktigt med en hög personaltäthet. På Lingonbacken jobbar både förskollärare och barnskötare. De lägger mycket tid på att lära känna alla barn. För föräldrarna innebär det en stor trygghet, eftersom lämningarna alltid sker till någon som barnet känner.

Verksamheten stöder sig på aktuell forskning. Personalen månar om att hela tiden hålla planen för barnens aktiviteter aktuell och relevant. Här finns ett stort engagemang!

Personalförmåner

Målet är att personalen känner att deras arbete är stimulerande och att det finns möjligheter till att påverka arbetet och den personliga utvecklingen.

Personalen får friskvård, vaccinationer och arbetskläder och möjlighet till löpande kompetensutveckling. De arbetar hela tiden med att planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Föräldrarna uppskattar personalen

"Glädjen i att jobba med våra barn märks verkligen på Lingonbackens pedagoger"

Vi som arbetar på Lingonbacken

Vi på Lingonbacken känner oss otroligt lyckligt lottade som får ha en sådan professionel, kunnig och kärleksfull personalstyrka. Sara, Maika Ina, Lotta och Emilia får ofta mycket stort uppskattning ifrån föräldrarna och är en del av anledningen varför många väljer att ha sina barn hos oss på Lingonbacken. Ett väl sammansvetsat team som arbetat länge tillsammans.

Sara

Sara

Förskollärare och rektor

Lotta

Lotta

Barnskötare

Maika

Maika

Barnskötare

Emilia

Emilia

Förskollärare

Ina

Ina

Förskollärare

Kali

Kali

Köksbiträde

bottom of page