top of page

Föräldrakooperativet Lingonbacken

Föräldrakoperativformen gör det lättare att få inblick i förskolan och lära känna andra barn och föräldrar vilket ökar känslan av trygghet.
Ett föräldrakooperativ innebär samarbete

Lingonbacken är en kooperativt driven förskola. Det betyder att du som förälder är medlem och har inflytande över hur vi driver verksamheten.

Genom att överlåta vissa sysslor åt föräldrar har vi möjlighet att göra saker vi annars inte skulle kunna göra. Vi har till exempel mer personal.

 

För att verksamheten ska fortsätta gå bra behöver våra föräldrar engagera sig. Det kan handla om styrelsearbete eller genom att vara med i någon av våra praktiska arbetsgrupper. Att du som förälder är så nära verksamheten leder till en gemenskap som märks tydligt bland föräldrar, personal och barn.

För att verksamheten ska fortsätta gå bra behöver våra föräldrar engagera sig. Det kan handla om styrelsearbete eller genom att vara med i någon av våra praktiska arbetsgrupper. Att du som förälder är så nära verksamheten leder till en gemenskap som märks tydligt bland föräldrar, personal och barn.

IMG_0286.jpg
IMG_0287.jpg
IMG_0285.jpg

Lingonbackens arbetsgrupper

Föräldrakoperativformen gör det lättare att få inblick i förskolan och lära känna andra barn och föräldrar vilket ökar känslan av trygghet.
Styrelsen

Består av representanter från medlemsfamiljerna och är ansvarig för att föreningen drivs i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen bär det yttersta arbetsgivaransvaret.

Tvättgruppen

Sköter veckotvätten på förskolan enligt det fasta tvättschemat. Varje förälder i gruppen tvättar ungefär fyra gånger per termin.

Fixargruppen

Reparerar och underhåller Lingonbackens inventarier. Tillverkar och bygger även nya saker som förskolan behöver.

Trädgårdsgruppen

Tar hand om förskolans två gårdar och kolonilotten. Där ingår bland annat gräsklippning, snöskottning och plantering av blommor för säsongen. Medlemmarna i gruppen utför arbetet när det passar dem själva.

Mötesgruppen

Tar hand om barnen varje fredag morgon medan personalen har möte. Varje förälder i gruppen gör 5-6 sådana pass per termin. Ett utmärkt sätt att lära känna andra barn och deras föräldrar!

Evenemangsgruppen

Planerar och samordnar de olika evenemang som anordnas på förskolan, bland annat luciafirande och sommarfest. Vi har fest fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten.

Miljövårdsgruppen

Utför sådan städning som behövs, utöver den dagliga städningen som görs av anställd personal. Mestadels handlar det om noggrannare rengöring i barnens inomhusmiljö.

Övriga grupper

Vi har ett antal uppgifter som en person kan ansvara för själv. De här uppgifterna kan vi anpassa för att ta till vara våra medlemmars kompetenser och intressen. Några exempel är inköpsansvarig, akvarieansvarig, hemsidesansvarig och revisor.

bottom of page