top of page

Vår pedagogik

Utforskande och nyfikenhet i naturskön och kulturhistorisk miljö
dji_fly_20230906_155552_866_1694009461574_photo_optimized.jpg
Utforskande och nyfiket

Pedagogerna observerar, dokumenterar och reflekterar kring barnens lärande. Det är viktigt att barnen får inflytande över vad som händer på dagarna. Deras delaktighet bidrar till en trygghet i gruppen. Barnen lär sig också om ansvar för vad de gör på förskolan.

Varje barn har en huvudansvarig pedagog som barnets förälder har kontakt med. All personal kan svara på frågor, men utvecklingssamtal och löpande kontakt sker via barnets huvudpedagog.

Alla barn är kompetenta

 

Förskolan tar tillvara på barnens nyfikenhet, kreativitet och deras egen drivkraft att söka kunskap. Öppenhet och respekt för alla är grundläggande principer. Våra olikheter i verksamheten är en tillgång. Tillsammans lär barnen sig, och formar egna åsikter.

Kunskap förändras över tid

Möten med omvärlden ger kunskap. På förskolan stimulerar pedagogerna barnens utveckling och lärande. Då får de djupare och bredare kunskaper. De uppmuntras att föra fram egna åsikter vilket skapar utrymme för kritiskt tänkande.

IMG_0271_edited.jpg
Miljön är den tredje pedagogen

 

Innemiljön har ett stort pedagogiskt värde. Personalen arbetar medvetet med rummens funktioner. Barnen får ta del av en rad olika kreativa verksamheter: målarateljé, dramahörna, ett ljud- och ljusrum och ett rum för läsning och avslappning. Materialet inom de olika områdena byter pedagogerna ut regelbundet. På så sätt anpassas miljön efter barngruppens behov, intressen och förutsättningar.

Projektarbetena på förskolan är där barnens intressen och inflytande tas tillvara. Barnens delaktighet är ett centralt begrepp i planeringen, genomförandet och utvärderingen. Personalen fångar upp barnens intressen genom att starta ett projektarbete. Projektarbeten kan pågå några dagar eller under en längre tid. Några exempel på tidigare projektarbeten är kroppen, djur, dinosaurier och barn under samma himmel.

“En fantastisk förskola. Mitt barn stortrivs och jag känner mig trygg varje dag när jag lämnar. Det syns att pedagogerna ser och lyssnar till varje barn.”

Tidigare förälder på Lingonbacken, 2021

bottom of page